Adam Harun

Contact Adam Haruun
 Adam Photo Album

 

 

 

 

 

 Play All Songs

  

 

Song One

 

  - Shaggaa Martuun...

  

Song Two

 

  - Waraaboo Naraa...

  

Song Three

 

  -Oromummaan dhaloota

  

Song Four

 

  - Taligaa Jireenyaa...

  

Song Five

 

  - Gooytaan suma Tolchee

  

Song Six

 

  - Bariituus Saduudhaan...

  

Song Seven

 

  - Yaa Jiruu Addunyaa ...

  

Song Eight

 

  - Fudhuu Mataa kiyya...

  

Song Nine

 

  - Shaggaa BontuuIntalaa

  

Song Ten

 

  - Dubata Dhugaa Dubbachuu

  

    Videos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 More Songs